Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Treesat Sp. z o.o.

Wersja 1.0


Szanowny Użytkowniku!

Treesat sp. z o.o. świadczy swoje usługi i oferuje produkty drogą elektroniczną z czym mogą wiązać się pewne zagrożenia. W trosce o bezpieczeństwo Użytkowników, wypełniając jednocześnie ciążące na nas prawne obowiązki, na tej stronie publikujemy informacje o szczególnych zagrożeniach, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem z naszych usług.

Aktualnie żaden z naszych produktów oraz żadna z usług nie naraża Użytkownika na specjalne niebezpieczeństwo. Jednakże samo korzystanie z Internetu, telefonu komórkowego, innych urządzeń mobilnych itp. może wiązać się z pewnym ryzykiem. Do takich ogólnych zagrożeń zaliczyć można m.in..:

  • możliwość otrzymania spamu, czyli wiadomości i informacji, których Użytkownik nie zamawiał, a w szczególności ofert handlowych
  • narażenie na obecność i działanie tzw. złośliwego oprogramowania (ang. malware), a więc m.in. wirusów komputerowych, które mogą uszkodzić system operacyjny lub powodować inne negatywne skutki dla urządzeń mobilnych
  • narażenie na działanie oprogramowania szpiegowskiego (spyware), które śledzi działania danego użytkownika w Internecie bez jego wiedzy i zgody
  • narażenie na działanie oprogramowania oraz technik łamiących hasła oraz uzyskujących inne poufne dane (np. cracking, phising, sniffing)
  • narażenie na działanie tzw. robaków internetowych, czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania
  • czynności kryptoanalizy, a więc czynności podejmowane w celu zidentyfikowania słabości systemu kryptograficznego, a następnie jego złamania lub obejścia
  • narażenie na działanie innego niechcianego lub “złośliwego” oprogramowania, w szczególności takiego, które wykonuje czynności niezamierzone przez użytkownika (np. wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax)

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi i produkty pozostały w dalszym ciągu bezpieczne dla Użytkowników.

Zespół Treesat sp. z o.o.

Newsletter